ОНЛАЙН-МАРАФОН
"ТИЖДЕНЬ НОВИХ ДЕРЖАВНИХ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ" 

ПЕРШИЙ ТИЖДЕНЬ
ДЕНЬ ДРУГИЙ

Початок: об 11 годині. Закінчення: о 17 годині

16
День
07
Місяць
2019
Рік
ДОКУМЕНТИ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ ПРОТЯГОМ ДНЯ
ДБН В.2.5-20:2018 ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Поширюються на проектування, будівництво нових, розши-
рення, реконструкцію, технічне переоснащення та експлуата-
цію систем газопостачання для забезпечення споживачів при-
родними горючими газами нафтових газових і газоконденсат-
них родовищ і газо-сумішами на їх основі з надмірним тиском не більше 1,2 МПа, а також скрапленими вуглеводневими газа-
ми із надлишковим тиском не більше 1,6 МПа. Вимоги цих Норм є обов'язковими для організацій і установ, юридичних і фізичних осіб, які здійснюють проектування, будівництво та експлуатацію систем газопостачання незалеж-
но від форм власності і підпорядкування.

ДБН В.2.5-77:2014 КОТЕЛЬНІ. ЗМІНА № 1

Ці Норми встановлюють вимоги проектування при новому будівництві, реконструкції, капітальному ремонті та технічному переоснащенні існуючих котелень (котельних установок) незалежно від їх продуктивності з паровими, водогрійними і пароводогрійними котлами, теплогенераторами з надлишко-
вим тиском пари не більше ніж 3,9 МПа, температурою води не вище ніж 200 °С. Ці Норми не поширюються на проектування котелень тепло-
вих електростанцій, пересувних котелень, електрокотелень, котелень з котлами утилізаторами, котлами з високотемпера-
турними органічними теплоносіями та іншими енерготехноло-
гічними котлами, котелень з котлами, теплогенераторами, на які не поширюються вимоги НПАОП 0.00-1.26, продуктивністю до 0,2 МВт включно.

ДБН В.2.5-39:2008 ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ. ЗМІНА № 1.

Вимоги цих державних будівельних норм виконують при про-
ектуванні нових та реконструкції, модернізації і технічному переоснащенні існуючих теплових мереж. Ці Норми поширюються на теплові мережі (включно із систе-
мами теплопостачання, системами постачання гарячої води, спорудами та всіма супутніми конструкціями, обладнанням та спорудами теплових мереж: тепловими пунктами, насосними станціями, павільйонами, камерами, дренажними пристроями тощо), які транспортують гарячу воду з робочою температу-
рою не більше 200 °С і робочим тиском не більше 2,5 МПа та водяну пару (включно з конденсатом водяної пари) з робочою температурою не більше 440 °С і робочим тиском не більше 6,3 МПа від вихідної запірної арматури колекторів джерел теплової енергії (зовнішніх стін джерел теплової енергії) до вхідної запірної арматури (вузлів вводів) споживачів.

СПІКЕРИ другого ДНЯ

Серед спікерів марафону відомі українські експерти в сфері містобудування, будівництва та архітектури, представники наукових організацій, розробники державних будівельних норм, практикуючі фахівці, які поділяться секретами та досвідом

РОЗКЛАД ДРУГОГО ДНЯ

Після узгодження зі спікерами конкретного часу виступу, ми одразу повідомимо всіх зареєстрованих учасників другого дня онлайн-марафону та опублікуємо графік на цій сторінці

До підняття вартості залишилося:

12
Днів
01
годин
52
хвилин
52
Секунд

УМОВИ УЧАСТІ ТА РЕЄСТРАЦІЯ

ПРОПОЗИЦІЇ ПАРТНЕРАМ
ТА СПОНСОРАМ

Спонсорські та партнерські пакети в рамках онлайн- марафону

Отримати

УВАГА!
Для участі в Онлайн-марафоні необхідно зареєструватися, отримати рахунок і сплатити реєстраційний внесок та під час проведення марафону мати безперебійний доступ до мережі Інтернет зі швідкістю не менше 512 мб/сек., колонки чи гарнітуру.
Оргкомітет рекомендує користуватися браузером Google Chrome або своїм планшетом чи телефоном. Для деяких браузерів необхідно мати останню версію Adobe Flash Player. 

Система відеоконференції передбачає можливість поставити питання спікерам,
але в порядку черговості, в залежності від кількості учасників марафону.
У випадку неякісного доступу онлайн учасника до мережі Інтернет,
Оргкомітет не гарантує якість отримання сигналу.

ЩО ВКЛЮЧЕНО У РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК?

У реєстраційний внесок включено: (1) Акредитація для участі в марафоні відповідно до обраних днів. (2) Отримання електронного Свідоцтва учасника марафону. (3) Надання електронних матеріалів марафону (презентації спікерів та експертів).

Реєстраційний внесок повинен бути перерахований протягом трьох банківських днів з моменту отримання рахунку-фактури, але не пізніше, ніж за добу до початку заходу, або кінцевого терміну реєстрації відповідно до обраного пакету участі.

Ці документи надаються учасникам марафону електронною поштою після заповнення реєстраційної форми. Після підписання керівництвом, учасник надсилає їх Оргкомітету для оформлення поштою. Ваш екземпляр фінансових документів та оригінал рахунку-фактури буде надано поштою після проведення заходу.

Такий варіант можливий, якщо участь в марафоні бере делегація з чотирьох та більше осіб. У такому випадку витрати, пов'язані з керівником делегації, Оргкомітет бере на себе. Також, при реєстрації учасника на чотири дні марафону, доступ надається для участі у всіх п'яти днях.

Єдиний податок.

УЧАСТЬ в МАРАФОНІ

Марина Пахолюк
+38 (067) 390-29-44
E-mail: seminar.cbo@gmail.com

СПОНСОРСТВО

Ольга Подхомутова
+38 (067) 390-29-12
E-mail: office.polilog@gmail.com

СТАТИ СПІКЕРОМ

Павло Міхайліді
+38 (044) 209-46-97
E-mail: info.mikhailidi@gmail.com

ПАРТНЕРСТВО ЗМІ

Анастасія Мельничук
+38 (067) 544-11-00
E-mail: pr.gromrada@gmail.com